Zonneboiler

Zonneboiler Heat pipe

De laatste jaren is er veel bekend geworden omtrent de rol van CO2 in het milieu. In onze hedendaagse leefomgeving begint het broeikas effect zijn tol te eisen. Ons hoge verbruik van gas en elektriciteit is daarvan de directe oorzaak.
Door gebruik te maken van duurzame manieren om energie op te wekken kunnen we de toekomst een stuk schoner en veiliger maken. De heat pipe is zo’n duurzame manier.

Een heat pipe is een transportmechanisme dat grote hoeveelheden warmte kan verplaatsen. De verplaatsing is veel groter dan normaal door eenvoudig geleiding mogelijk zou zijn, bij veel kleinere temperatuurverschillen en / of grotere afstanden.
In een heat pipe zit een transportmedium, dat aan de warme kant verdampt, waarbij het energie opneemt, als gas zich voortbeweegt naar de koude kant, waar het condenseert en zijn warmte afgeeft om vervolgens weer als vloeistof terug te stromen naar de warme kant.

De werking:
Het medium verdampt op het moment dat het in contact komt met het warme oppervlak en neemt hierbij de verdampingswarmte plus de soortelijke warmte maal de temperatuurstijging aan energie op.

Aan de koude kant condenseert de damp weer, waarbij de opgenomen warmte vrijkomt.

Door het condenseren enerzijds en het verdampen anderzijds ontstaat een drukverschil, dat ervoor zal zorgen dat het gas gaat stromen en het eigenlijke warmtetransport plaatsvindt.

Om het gecondenseerde vocht terug te krijgen naar de warme kant van de heat pipe, kan er ofwel van zwaartekracht ofwel van een capilair materiaal gebruik worden gemaakt. In het geval van zwaartekracht zullen de vloeistoffen uiteraard naar beneden stromen, maar bij het gebruik van een capilair materiaal kan het condensvocht ook tegen de zwaartekracht in stromen. Hierdoor kunnen dergelijke heat pipes in alle richtingen en met bochten toegepast worden.

Zonneboiler