Gecontroleerde schuurverwarming – Vleeskuikenbedrijf Verhoijsen, Someren

Jan Verhoijsen bestiert een vleeskuikenbedrijf in het Noord-Brabantse Someren. Verhoijsen wist zich nog de oude situatie te herinneren met de brandgevaarlijke op propaan gestookte heteluchttoestellen. Toen hij in 2012 wilde uitbreiden zocht hij voor zijn nieuwe stallen de nieuwste en meest kostenefficiënte verwarmingstechniek.

Uitdaging
Kuikenhouderijen hebben een grote energiebehoefte. Zes of zeven keer per jaar komen er in de stallen kuikens van enkele dagen oud, die op dat moment een omgevingstemperatuur van 37 ͦC nodig hebben. In daaropvolgende zes à negen weken wordt de temperatuur stapsgewijs afgebouwd tot de kuikens volgroeid zijn.

Benodigd: een installatie nodig die zorgt voor een veilige en gecontroleerde warmteafgifte – en die bovendien een aantrekkelijke terugverdientijd heeft.

Oplossing
Bergen Smart Energy installeerde voor de nieuwe en bestaande stal een biomassaketel van 500 kw met indirect gestookte heaters. Voor de opslag en toevoer van de brandstof – de houtpellets – werkte Bergen samen met Nijborg Agri, de vaste silo-partner van Bergen. Het resultaat: de stal heeft steeds de juiste temperatuur voor de kuikens en de stookkosten zijn sterk teruggebracht.
Kuikenhouder Verhoijsen, die actief is op meerdere locaties in Brabant, is zo tevreden met de oplossing dat hij vervolgens ook de bestaande schuren door Bergen Smart Energy liet aanpakken. Bergen Smart Energy is inmiddels de vaste partner van Kuikenhouder Verhoijsen